Dr. Sápi Sándor ügyvéd

Professzionális jogi képviselet és tanácsadás

Bemutatkozás

Dr. Sápi Sándor vagyok, a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara által bejegyzett ügyvéd.

Gimnáziumi tanulmányaimat a kecskeméti Bolyai János Gimnázium emelt szintű német tagozatán végeztem. Jogi diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatos jogász szakán szereztem meg, „cum laude” minősítéssel. Az egyetemi évek alatt elsődlegesen a büntetőjogra szakosodtam. A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián „A rablás elhatárolási és rendbeliségi kérdései” című pályamunkámmal I. helyezést értem el, melyet a Magyar Ügyvédi Kamara különdíjjal is értékelt.

A jogi szakvizsgához szükséges szakmai gyakorlatomat Nagykőrösön szereztem meg. Az ügyvédjelölti évek alatt a polgári jog, azon belül különösen a gazdasági jog, a munkajog és a családjog terén is átfogó ismeretekre tettem szert.

2021-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán kitüntetéses minősítéssel kártérítési szakjogász szakképzettséget szereztem. Szakdolgozatomat “A munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelősségének konjunktív feltételei, különös tekintettel a munkavállalót terhelő bizonyítási érdekre” címmel írtam, melyben részletesen elemeztem a munkabalesetek jelenlegi bírói gyakorlatát, illetve a munkavállalókat érintő bizonyítási nehézségeket, azok lehetséges elkerülését.

Szakterületek

Ügyvédi praxisomban magánszemélyek, gazdasági társaságok és civil szervezetek teljes körű jogi képviseletét vállalom magyar, angol és német nyelven:

  • polgári perekben, hagyatéki eljárásokban jogi képviselet ellátása
  • büntetőeljárásokban védelem ellátása
  • okiratszerkesztés (adásvételi szerződés, bérleti szerződés, termőföld elővásárlási nyilatkozat, végrendelet, tartási szerződés, társasház-alapítás)
  • követeléskezelés (fizetési felszólítás küldése, fizetési meghagyás, polgári per, végrehajtási és felszámolási eljárás)
  • cégalapítás, cégmódosítás
  • alapítványok, egyesületek alapítása, módosítása
  • GDPR-ral, adatvédelemmel kapcsolatos jogi tanácsadás

Díjazás

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét az ügy tárgyának értéke, a megbízás időtartama, az ügy összetettsége és az  ügyvédi felelősség mértéke alapján mérlegelem Ügyfeleimmel, a méltányosság és a tisztesség mindenkori szem előtt tartása mellett.

Elérhetőségek

Ügyfélfogadás:

Hétfőn, kedden és szerdán Kecskeméten, csütörtök és péntek délután Lajosmizsén, előzetes időpont-egyeztetés alapján.

Ezt a honlapot a Dr. Sápi Ügyvédi Iroda, a Kecskeméti Ügyvédi Kamaránál nyilvántartott ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény és a Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló, 6/2018. (III. 26.) számú szabályzata szerint.

Az irányadó jogszabályok és kamarai szabályzatok az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Kecskeméti Ügyvédi Kamara honlapján, a www.bacskiskunmegyeiugyvedikamara.hu oldalon találhatóak.